สแกน QR Code แต่ละบูธเพื่อแลกของที่ระลึก
ล่ารางวัล
QR Code ของฉัน
Rally
Rally check in
Rally
Rally rally 1
Rally
Rally rally 2
Rally
Rally rally 3
Rally
Rally rally 4
Rally
Rally rally 5
Rally
Rally rally 6
Rally
Rally rally 7
Rally
Rally rally 8
Rally
Rally rally 9
Rally
Rally rally 10
Rally
Rally rally 11
Rally
Rally rally 12
Rally
Rally rally 13
Rally
Rally rally 14
Rally
Rally rally 15
Rally
Rally rally 16
Rally
Rally rally 17
Rally
Rally rally 18
Rally
Rally rally 19
Rally
Rally rally 20
Rally
Rally rally 21
Rally
Rally rally 22
Rally
Rally rally 23
Rally
Rally rally 24
Rally
Rally rally 25
Rally
Rally rally 26
Rally
Rally redeem